Arrowhead - Ludność Takistanu

  • Drukuj


Społeczeństwo takistańskie opiera się głównie na strukturze plemiennej. Wszyscy mężczyźni spoza miast posiadają różnego rodzaju broń palną, używaną do polowań i obrony rodziny lub wsi przed zagrożeniami. Duża część plemion ciągle stoi po stronie rodziny królewskiej, pomimo starań rządu, by zdyskredytować frakcję rojalistów.

  • Lokalni bojownicy takistańscy są lojalni tylko wobec swych rodzin, klanów i wodzów. Staną do walki z każdym, kto stwarza dla nich zagrożenie i pomogą każdemu, kto także będzie w stanie zaoferować im swoją pomoc.
  • Mieszkańcy mają w posiadaniu szeroką gamę uzbrojenia, włączając w to stare karabiny powtarzalne, zimnowojenne karabiny szturmowe, a także, w ograniczonej liczbie, karabiny maszynowe, moździerze i wyrzutnie przeciwpancerne. Zdziwiłbyś się, wiedząc co potrafią kryć w szopach czy piwnicach...
  • Plemiona rojalistów, kontrolujące większe obszary, zdobyły trochę uzbrojenia Armii Takistanu. Głównie stare radzieckie wozy bojowe i czołgi. Zostały one przemalowane na kolor khaki.