ArmA 2 - Edytor - Moduły

Okienko wyboru: Moduł (F7)


UWAGA: Ponieważ większość modułów wymaga dużej ilości skryptowania (by w ogóle działały) skupiliśmy się tylko na opisie kilku najważniejszych, a zarazem najprostszych w implementacji. Więcej o modułach już wkrótce.

Jednostka - W tym polu określamy jaki moduł wstawiamy. Te które Cię interesują przedewszystkim to:

  Śmieciarz - czyści po innych modułach i nie tylko. Niemalże obowiązkowy w każdej misji! (wystarczy ustawić moduł na mapie)

  Cywile w tle - zaludnia wioski i miasta. Ów moduł odpowiada nie tylko za ustawienie cywili, ale i za ich zachowanie, jak np. chowanie się w domach gdy kule zaczną świstać nad uchem (wystarczy ustawić moduł na mapie)

  Pojazdy cywilne w tle - losowo ustawia puste cywilne pojazdy w okolicy wszelkich zabudowań (wystarczy ustawić moduł na mapie)

  Zwierzęta w tle - "zazwierzęca" :) łaki, lasy itd. Podobnie jak w przypadku cywilów odpowiada także za zachowanie zwierzątek (wystarczy ustawić moduł na mapie)

  Kapitulacja - z tym modułem na mapie, gdy zajdą specyficzne warunki, jednostki (np. wroga) się poddadzą. Grupa/y gracza/y nie poddają się wcale. (wystarczy ustawić moduł na mapie)

  Pogoda - chmurki robi. I lagi, w multiplayerze. Zatem UWAGA: JEŚLI TWORZYSZ MISJĘ COOP, POD ŻADNYM POZOREM NIE KORZYSTAJ Z TEGO MODUŁU. INACZEJ MISJA BĘDZIE NIEGRYWALNA. (wystarczy ustawić moduł na mapie)

  Pierwsza pomoc: symulacja - system obrażeń który możemy podziwiać m.in. w kampanii Red Harvest bądź części misji pojedyńczych. Sprawia że po otrzymaniu danej ilości uszkodzeń jednostka (piechoty) pada na ziemię i zaczyna się zwijać z bólu do momentu aż ktoś jej nie pomoże. W wersji "sim" nawet gdy zostaniesz opatrzony (przestaniesz krwawić itd) potrzebujesz pomocy medyka. (należy ustawić moduł na mapie po czym zsynchronizować go z dowódcami grup/y gracza/y; UWAGA: JEŚLI USTAWIASZ MODUŁ "SYMULACJA" NIE USTAWIAJ MODUŁU "AKCJA"!)

  Pierwsza pomoc: akcja - różni się od powyższego tym, że gdy opatrzy nas kompan (nie-medyk) stajemy się nagle zdrowi jak ryba. (należy ustawić moduł na mapie po czym zsynchronizować go z dowódcami grup gracza/y; UWAGA: JEŚLI USTAWIASZ MODUŁ "AKCJA" NIE USTAWIAJ MODUŁU "SYMULACJA"!)

  Pierwsza pomoc: zezwolenie na przebywanie w strefie walk - moduł-podstawa dla systemu First Aid; musi być na mapie jeśli chcemy ów system wykorzystać. (należy ustawić moduł na mapie po czym zsynchronizować go z dowódcami grup gracza/y)


Praktycznie każdy z nich idzie opisać komendami skryptowymi tak, by dopasować ich działanie do wizji naszej misji - jednakże wykracza to za program tego artykułu.

Nazwa - W tym polu możemy przypisać modułowi jakąś nazwę. Ma to znaczenie tylko podczas pisania skryptów.

Uruchamianie - Pole w którym możemy umieszczać wspomniane wyżej polecenia w języku skryptowym ArmA. Komendy wpisane w tym polu zostaną aktywowane wraz ze startem misji (czyli tak jak w przypadku jednostek)

Opis - Nie bardzo wiadomo, czemu służy to pole. Może to miejsce na prywatną notatkę missionmakera?

Prawdopodobieństwo obecności - działa tak samo jak w przypadku jednostek.

Warunek obecności - również działa tak samo jak w przypadku jednostek.