Operation Arrowhead - konflikt

Operacja Grot

Wykorzystując upadek monarchii w 1988 roku, grupy plemienne socjalistów i rojalistów rozpoczęły walkę o wpływy w Takistanie. Każda ze stron była wspierana przez jedno z supermocarstw (rojaliści przez USA, socjaliści przez ZSRR) kierujących się własnym interesem - bogaty w surowce naturalne Takistan (duże złoża ropy naftowej oraz koltanu*) od zawsze stanowił łakomy kąsek w wojnie o światową dominację.

Wzmocnieni przez Sowietów socjaliści zdobyli władzę w 1992 roku, przetrwały jedynie małe grupki rojalistów. Łatwo dostępne złoża ropy naftowej zaczęły szybko być eksploatowane celem zwiększenia i wzmocnienia sił Takistańskiej policji oraz wojska. Ruchome wyrzutnie pocisków balistycznych SCUD oraz badania nad bronią chemiczną przyczyniły się do stworzenia realnej potęgi militarnej w regionie, poszerzając zarazem pole wpływów Rosji.

17 kwietnia 2012 roku, Rojaliści (najprawdopodobniej wspierani przez CIA) dzięki udanym zamachom, zaszkodzili wydobyciu ropy naftowej. Dobrze zoorganizowane ataki na kluczowe złoża zadały reżimowi trzy poważne ciosy: utrata prawie rocznej produkcji ropy, zniszczenie 68% krajowych złóż, oraz nagły niedobór surowców potrzebnych do utrzymania armii Takistanu.

Reżim zaczął się rozpadać, kolejne głosy i działania dawały wyraz niezadowoleniu społeczeństwa. Zdesperowani członkowie Naczelnego Biura Socjalistycznego zagrozili pobliskiemu Karzegistanowi użyciem broni chemicznej w wypadku niespełnienia żądań - dotyczących głównie natychmiastowego zwrotu bogatego w złoża ropy naftowej płaskowyżu Sharig, zagarniętego przez Brytyjczyków w czasach gdy krajem rządziła monarchia.

1 czerwca 2012 roku, kilka dni po ultimatum, siły zachodniego sojuszu wkroczyły na terytorium Takistanu w ramach misji określanej kryptonimem "Operacja Grot". Głównym celem operacji jest jak najszybsze zneutralizowanie zagrożenia dla Karzegistanu, jeszcze zanim podjęte zostaną jakiekolwiek akcje mające przywrócić porządek w samym Takistanie.

*koltan, mieszanina kolumbitu i tantalitu, ruda tantalu. Rzadki metal wykorzystywany głównie jako część składowa skomplikowanych układów elektronicznych, m.in. telefonów komórkowych. Ok. 70 % światowych zasobów koltanu znajduje się w republice Kongo gdzie ze względu na wojnę domową oraz wielokrotne pogwałcenia praw człowieka, ONZ zabroniło wydobycia tego minerału. Ceny tantalu wzrosły ponad dziesięciokrotnie. Jest to dziś jeden z najbardziej "strategicznych" surowców na świecie.