ArmA 2 - Partia Narodowa


Partia Narodowa to podziemna organizacja nacjonalistów posiadająca swoje zbrojne ramię. Bojówki wprawdzie nie posiadają nowoczesnej broni, ale dzięki znajomości terenu, doświadczeniu i dobrej organizacji są poważnymi przeciwnikami zarówno dla sił rządowych, jak i komunistycznych.
  • Partyzanci używają mieszanki cywilnej i wojskowej odzieży, nierzadko z lekkim oporządzeniem; Są raczej słabo uzbrojeni - w lepszą broń zaopatrują ich zazwyczaj jedynie międzynarodowi handlarze bronią.
  • Znakomita większość nosi kominiarki, chusty i maski narciarskie zasłaniające twarz. Do dziś pozwala to zachować większości z nich pełną anonimowość.
  • Najpopularniejszą bronią wśród partyzantów są stare AK-47, wielu korzysta również z broni myśliwskiej. Ważną częścią arsenału jest szeroki asortyment materiałów wybuchowych - głównie samoróbek.
  • Najpopularniejszą taktyką Partii Narodowej jest hit-and-run czyli "uderz i zwiewaj"; Zazwyczaj znikają zaraz po ataku.
  • Ciężki sprzęt to zazwyczaj prowizorka, przechowywana w kryjówkach i obozach głęboko w górach.