ArmA 2 - Inne

M1014


Opis: Wersja włoskiej strzelby samopowtarzalnej Benelli M4 Super90 produkowana na zamówienie amerykańskich wojsk lądowych i piechoty morskiej w ramach projektu "Joint Service Combat Shotgun" (Uniwersalna Strzelba Bojowa). Wprowadzona do użytku na przełomie lat 2000/2001.

Kaliber: 12 (Pocisk 12/70)
Magazynek: 8 naboi
Produkcji: USA
Używane przez: Marines
Uwagi: W grze występuje jedynie nabój typu "slug" (walec, jednolity pocisk)
Inne wersje: Brak


Saiga 12K

Opis: Gładkolufowa strzelba kalibru 12 ze skróconą lufą i kolbą składaną, opracowana w latach 90 w rosyjskich zakładach Iżmasz.

Kaliber: 12 (Pocisk 12/76)
Magazynek: 8 naboi
Produkcji: Rosyjskiej
Używane przez: Rosja
Uwagi: W grze występuje jedynie nabój typu "slug" (walec, jednolity pocisk), Saiga jest w grze szybsza niż jej amerykański odpowiednik.
Inne wersje: Brak


M67


Opis: Amerykański granat obronny, zmodernizowana wersja granatu M33, wyposażona w dodatkowy spinacz zabezpieczający.

Średnica: 63,5 mm
Opóźnienie: 4-5 sekund
Produkcji: USA
Używane przez: Marines
Uwagi: Zasięg rzutu wynosi od 30 do 40 metrów.


RGD-5


Opis: Granat odłamkowy RGD-5 to radziecki i rosyjski odpowiednik amerykańskiego granatu odłamkowego M67.

Średnica: 56,8 mm
Opóźnienie: 4 sekundy
Produkcji: Radzieckiej/Rosyjskiej
Używane przez: Rosja, CzDKZ, WOC, NAPA
Uwagi: Zasięg rzutu wynosi 40 metrów.