ArmA 2 - Uruchamianie addonów

Najlepszym (jedynym właściwym, w realiach A2) sposobem uruchamiania addonów (dodatków) jest odpalenie ich metodą "na moda". Na potrzeby przykładu załóżmy, że w tym wypadku chodzi o wrzucenie do gry nowej wyspy w klimatach afrykańskich.

W tym celu należy przygotować na pulpicie nowy skrót do ArmA 2. Następnie w katalogu ArmA 2 tworzymy nowy folder o nazwie np. @Afryka, w nowo utworzonym folderze tworzymy kolejny i nazywamy go Addons. Do tego katalogu przerzucamy nasze dodatki w postaci plików pbo oraz bisign.

Teraz aby uruchomić nasz "mod" należy edytować utworzony przez nas na pulpicie skrót. W tym celu klikamy na niego prawym przyciskiem myszki i klikamy właściwości. W polu element docelowy dopisujemy następujące komendy:

-mod=@Afryka

lub jeżeli korzystasz z łatek w wersji "beta":

-mod=beta;@Afryka

Ważne by zachować spację. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak:

"F:\Gry\ArmA II\arma2.exe" -mod=@Afryka

lub w przypadku łatek "beta":

"F:\Gry\ArmA II\beta\arma2.exe" -mod=beta;@Afryka

Jeśli chcemy za pomocą jednego skrótu uruchomić kilka dodatków modyfikujemy skrót i po średniku dopisujemy nazwę kolejnego katalogu z dodatkiem. Przykład:

"F:\Gry\ArmA II\arma2.exe" -mod=@Afryka;@ACE

Oczywiście to tylko przykłady, ścieżka do ArmA 2 może różnić się w zależności od miejsca jej instalacji na dysku twardym.

Czasem istotna jest również kolejność odpalania modyfikacji - w tym wypadku należy pamiętać, że im "później" w linii komend aktywowany jest mod, tym wyższy ma priorytet. Innymi słowy ten, który będzie ostatni (z prawej), ten nadpisze ustawienia pozostałych (tak to działa w 99 % przypadków).

Oprócz komendy -mod istnieje jeszcze kilka innych przydatnych parametrów.

-nosplash - eliminuje "billboardy" podczas startu gry. Jedyne co widzimy to ładny ekran ładowania. Wykorzystanie -nosplash może przyczynić się do szybszego uruchomienia się gry.

-maxMem=XXXX - określa ile pamięci RAM (w MB) gra może wykorzystać maksymalnie. 2047 to absolutne maksimum jakie można za pomocą tej komendy przydzielić.

-winxp - uruchamia obsługę technologii multigpu (SLI lib CrossFireX) na systemach Windows Vista oraz Windows Seven.

-cpuCount=X - określa ile rdzeni procesora gra ma wykorzystywać. X oznacza liczbę rdzeni procesora. (w innym wypadku gra określa automatycznie)

Przykład użycia wszystkich naraz:

"F:\Gry\ArmA II\arma2.exe" -nosplash -maxMem=1024 -winxp -cpuCount=4 -mod=@Afryka;@Murzyni;@Nizsza_Trawa

Naturalnie korzystamy tylko z tych, które są nam naprawdę potrzebne.Więcej na temat parametrów uruchamiania ArmA 2 znajdziesz na
oficjalnej stronie wiki.