ArmA 2 - Ruch Czerwonej Gwiazdy


Ruch Czerwonej Gwiazdy zaczynał w piwnicach, teraz jednak przybrał kształt prywatnej armii o typowej dla wojska strukturze. Sprowadzony lub odebrany "rządowym" sprzęt pozwolił Czedakom rozpocząć przewrót na większą skalę.

  • Powstańcy noszą głównie stare rosyjskie mundury, często miejską wersję kamuflażu. Używają wielu różnych broni, od starych AKM po zdobyczne AK-74; Bardzo popularne są również granatniki ppanc, sprowadzane przez Czedaków w ogromnej ilości.
  • Rebelianci korzystają głównie ze starych, post-sowieckich maszyn odbitych siłom rządowym. Bardzo często pojazdy mają ręcznie wykonany kamuflaż i znaki rozpoznawcze.
  • Czedaki korzystają również ze zdobycznego sprzętu latającego, jednak jego użycie jest bardzo ograniczone.
  • Rebelia praktycznie nie posiada zaplecza logistycznego. Z tego powodu pojazdy pojawiają się raczej w małej liczbie, piechota zaś nie może liczyć na porządne wsparcie. Wsparcia ogniowego w postaci artylerii praktycznie nie ma.
  • Powstańcy organizują się w lokalne grupy bojowe, kierowane przez dowódców pod bezpośrednim zwierzchnictwem "Rekina", głównego przywódcy Czedaków.