ArmA 2 - Podstawy edytora

Edytor w ArmA jest bardzo potężnym narzędziem. Można w nim tworzyć własne misje, zarówno pojedyncze jak i do gry wieloosobowej. Wielu z was może się wydawać to bardzo trudne, lecz możemy zapewnić - stworzenie prostej, solidnej i wcale niezłej misji jest banalnie proste - wystarczy mieć dobry na nią dobry pomysł, trochę wolnego czasu i chęci do nauki.

Edytor dostępny jest w głównym menu gry, po kliknięciu na niego otwiera się nowe okno z wyborem wysp. Wybieramy wyspę, która nas interesuje i klikamy ok.

Uruchomiłeś edytor. Przed Tobą:


GŁÓWNY EKRAN EDYTORA

(Obrazki: z lewej puste okno edytora, z prawej zaś - już ze wstawionymi jednostkami, wyzwalaczami i punktami trasy.)


Opis poszczególnych funkcji:

Misja - Wybieramy czy to, co tworzymy ma być misją, intrem czy też outrem. Intro to filmik, który pokazywany jest przed misją, outro zaś - po wygraniu lub przegraniu owej.

Wywiad - Po kliknięciu na niebieskie pole wywiadu, otwiera nam się nowe okno. Możemy w nim ustawić pogodę, godzinę, datę oraz rok starcia, a także, z kim w sojuszu będą jednostki niezależne (partyzanci). W oknie wywiadu wpisujemy również nazwę naszej misji, która będzie widoczna przy wyborze misji w menu misji pojedynczych.

Jednostki (F1) - Opcja ta służy do wstawiania wszelkich jednostek dostępnych w grze, od ludzi poczynając, na budynkach kończąc. Aby otworzyć to okno należy wcisnąć klawisz F1 i kliknąć dwa razy w dowolne miejsce na mapie. Można również edytować ustawienia wstawionej już jednostki poprzez dwukrotne jej kliknięcie.

Grupy (F2) - Za pomocą tego możemy wstawić całe plutony piechoty, plutony czołgów oraz szwadrony szturmowe, bardzo ułatwia to pracę i oszczędza czas, który normalnie poświęcilibyśmy wstawianiu pojedynczych jednostek. W tym trybie możemy także łączyć jednostki w grupy oraz łączyć je z wyzwalaczami (w podobny sposób, co "synchronizacja", aczkolwiek do czego innego to służy)

Wyzwalacze (F3) - Wyzwalacze to panele odpowiedzialne za mechanikę gry. Wywołują oskryptowane efekty, które twórca misji przewidział, gdy spełniony zostaje jakiś warunek. Wyzwalacz może spowodować uruchomienie się alarmu, wyświetlenia się komunikatu radiowego, kontrataku wroga, zapisania stanu gry czy końca misji. Ustawia i edytuje się je dokładnie tak samo jak jednostki. Poszczególne przykłady są omówione w dalszej części poradnika.

Punkty nawigacji (F4) - Punkt nawigacji to punkt, do którego przemieszczać ma się dana jednostka. Aby go wstawić trzeba mieć najpierw stworzoną jednostkę, lub grupę. Aby stworzyć punkt nawigacji należy pierw kliknąć na jednostkę, a potem kliknąć dwa razy w dowolne miejsce na mapie i ustawić parametry punktu. Omówimy to później.

Synchronizacja (F5) - Synchronizacja polega na łączeniu obiektów, takich jak punkty trasy i wyzwalacze, w celu połączenia warunków, w których te obiekty mają stać się "aktywne" - taki zabieg pozwala np. powstrzymać grupę przed dalszym marszem do momentu spełnienia warunków podanych w wyzwalaczu zsynchronizowanym z punktem trasy tej grupy. Wraz z wyzwalaczami to główne elementy mechaniki misji.

Markery (F6) - Ikony widoczne na mapie podczas misji. Pełnią funkcję informacyjną, stanowiąc ważny element odprawy przed rozgrywką. Okno wstawiania markerów zostanie dokładnie omówione w dalszej części poradnika.

Moduły (F7) - Moduły to skomplikowane systemy skryptowe odpowiedzialne za najlepsze bajery dostępne w A2 - jak np. automatyczne, losowe wstawianie cywili lub zwierząt. Wstawiamy i edytujemy tak, jak jednostki; W zależności od modułu inna jest wymagana obsługa: niektóre wystarczy po prostu ustawić na mapie, by działały, inne zaś trzeba wstawić i dodatkowo zsynchronizować z interesującymi nas jednostkami. Najbardziej skomplikowane systemy wymagają dodatkowego oskryptowania.

Wczytaj - Opcja ta służy do wczytania wcześniej zapisanej misji. Misje zapisywane są w folderze C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\ArmA 2 Other Profiles\twoja_ksywka\missions bądź w C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\ArmA 2\missions (dla Windows XP).

Połącz - Służy do łączenia w całość dwóch misji. Przydaje się, gdy tworzymy dużą misję. Wtedy możemy tworzyć ją po kawałku, w ten sposób łatwiej jest wychwycić błędy.

Zapisz - Jak sama nazwa wskazuje, za pomocą tej opcji możemy zapisać swoją misję. Dostępne opcje to: Misja użytkownika - misja zapisywana jest w folderze z misjami (ścieżki podane przy omawianiu opcji wczytaj). Eksportuj do pojedynczych misji - Misja pakowana jest przez grę do pliku .pbo i kopiowana do katalogu Missions w głównym folderze gry. Eksportuj do misji gry wieloosobowej - powoduje kompresję do pliku .pbo, tyle że tym razem zostaje zapisana w folderze MPMissions w głównym katalogu gry. Wyślij e-mailem - misja kompresowana jest do pliku .pbo, po czym następuje otwarcie programu pocztowego (od razu tworzony jest e-mail z skompresowaną misją jako załącznikiem).

Wyczyść - Usuwa z mapy wszystkie wprowadzone elementy - wymaga potwierdzenia.

IDs - opcja włączająca\wyłączająca numery identyfikacyjne każdego obiektu na mapie (drzewa, płotki, budynki, itp., które są na mapie już "fabrycznie" wstawione - nie te umieszczone przez gracza).

Tekstury - opcja włączająca\wyłączająca tekstury mapy w edytorze. W ArmA 2 widać je dopiero, gdy przybliży się obraz do danego stopnia.

Podgląd - Zamyka edytor i uruchamia misję, a raczej to, co stworzyliśmy (aby uruchomić podgląd, na mapie muszą być wstawione jednostki), w każdej chwili istnieje możliwość powrotu do edytora.

Dalej - Jeśli wcześniej uruchamialiśmy podgląd i wróciliśmy z powrotem do edytora, to ta opcja się uaktywnia, dzięki niej możemy przenieść się do momentu w którym wyłączyliśmy podgląd.

Wyjście - Powoduje wyłączenie edytora i powrót do menu głównego gry.


OBSŁUGA EDYTORA

Myszką:
- Trzymając prawy klawisz myszki przewijasz mapę.
- 1 kliknięcie zaznacza jednostkę, obiekt, wyzwalacz, marker, etc
- 2 kliknięcia otwierają okno jednostki, wyzwalacza, etc. Jeśli klikniemy na coś już wstawionego na mapie, to będziemy edytować daną rzecz
- Przytrzymanie lewego klawisza myszki i przesunięcie go po skosie otworzy stary dobry kwadracik "zaznaczenia", jak w RTS'ie.

Klawiatura:
Oprócz tego silnik OFP i ArmA obsługuje podstawowe skróty klawiszowe - CTRL+C, CTRL+V i CTRL+X - powodują dokładnie to samo co wszędzie w środowisku Windows, czyli: kopiowanie, wklejanie i wycinanie zaznaczonych elementów.

Można obracać wstawiony obiekt, lub grupy obiektów czy jednostek trzymając lewy shift i ruszając myszką (aż obróci się tak jak nam pasuje - intuicyjne)

Jeśli mamy jednostkę na której jest waypoint, a chcemy ją zaznaczyć to również z pomocą przychodzi nam lewy shift. Trzymając go wybierasz tylko jednostki.

To wszystko jeśli idzie o skróty klawiszowe. Teraz jak następuje...

GRUPOWANIE: Naciskasz F2, po czym przeciągasz niebieską mackę z X do Y

Można w ten sposób grupować tylko jednostki (wtedy X i Y to jednostki), tak by stworzyły jedną grupę, bądź jednostki z wyzwalaczami (Patrz: "Aktywacja Przez" w rozdziale "Mechanika Misji"; wtedy X to wyzwalacz, Y to jednostka)

Można też odłączać jednostki z grupy, przeciągając niebieską mackę z danej jednostki na pusty teren.

SYNCHRONIZACJA: można ją stworzyć w co najmniej 2 sposoby.

Taki, jak w przypadku grupowania (tylko że F2 zastępuje F5), lub tak jak jest to opisane w punkcie "Implikacja" rozdziału "Mechanika Misji".

Jest zbyt wiele przykładów do opisania (gdzie X to cośtam a Y to jeszcze inne cośtam), więc na tym póki zakończymy ów temat.


OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH OKIEN

UWAGA: Nie wszystkie "rubryczki" trzeba w okienkach edytora wypełniać. Większości opcji (poza kluczowymi, jak np. typ jednostki, który chcemy wstawić) możemy zostawić w domyślnej konfiguracji.

Jednostki (F1) (<- kliknij by wyświetlić informację)
Grupy (F2) (<- kliknij by wyświetlić informację)
Wyzwalacze (F3) (<- kliknij by wyświetlić informację)
Punkty nawigacji (F4) (<- kliknij by wyświetlić informację)
Markery (F6) (<- kliknij by wyświetlić informację)
Moduły (F7)
(<- kliknij by wyświetlić informację)